Diversen

Tarieven

Dietetiek wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Maximaal zijn dit 3 uren en valt buiten de eigen risico.
Studio-lijn heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Indien u aanvullend verzekerd bent voor dieet-advisering wordt alsnog het eigen risico eerst verrekend. De rekening wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Ook zonder verwijzing kunt u bij Studio-lijn terecht. Dietetiek is sinds juni 2011 direct toegankelijk.

Eerste consult van 60 minuten 74,08

Vervolg consult van 30 minuten

Vervolg consult van 15 minuten

37,04

18,52

Uittoeslag 28,49


Dieetadvisering die conform de zorgstandaard wordt gegeven als onderdeel van Gecoördineerde Multidisiplinaire Zorg (GMZ) is ingekocht door de zorgverzekeraar als ketenzorg. U heeft de diagnose Diabetes Mellitus, COPD of een vasculair risico CVRM. Dieetadvisering wordt dan vergoed vanuit de ketenzorg. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Ketenzorg is in Drenthe momenteel alleen geregeld voor mensen met Diabetes Mellitus II, voor COPD en CVRM.

Voor de ketenzorg heeft Studio-Lijn een contract met met de HZD (HuisartsenZorgDrenthe).

 


Privacyreglement
Studio-Lijn, Adviesbureau Voor Voeding, diëtiste Elles Roorda, gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoongegevens. Dit is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Zie privacybeleid Studio-Lijn

Patientgegevens worden digitaal opgeslagen in het software programma Evry diëtiste, een onderdeel van het bedrijf Ensemble software & consultancy. Het noteren van de patientgegevens gebeurt volgens het systeem van het probleem geOrienteerd Registreren (POR). Het registreren van verrichtingen (nieuw dieet, herhalingsconsult) wordt eveneens in Evry diëtist digitaal gedaan. Volgens de richtlijnen van de AVG heeft Studio-Lijn een Verwerkersovereenkomst met Ensemble.

Rapportage
Eventueel wordt in afspraak met de verwijzer schriftelijk gerapporteerd bij einde van de behandeling. Zonodig wordt ook tussentijds gerapporteerd. Indien hiertoe aanleiding is wordt telefonisch overleg gepleegd.

Archivering
De gegevens van de clienten worden na de laatste consult 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Klachtenprocedure
Indien u niet tevreden bent over de verleende zorg, kunt u uw klacht eerst bespreken met de dietist. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici die de uitvoering van de klachtenregeling Paramedici als dienstverlening voor haar rekening neemt. De Nederlandse Vereniging Diëtisten (NVD) heeft zich aangesloten bij de klachtenregeling Paramedici voor vrijgevestigde diëtisten werkzaam in de eerste lijn.

Wilt u een klacht indienen dan kunt u dat doen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl

Algemene Voorwaarden Studio-Lijn

Toestemmingsformulier