| Home | GLI | Diversen | Contact |

 

Tarieven
Het twee-jarige programma de GLI wordt geheel vergoed door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft een contract getekend bij ' Gezond in Drenthe' - GID

Studio-Lijn is aangesloten bij GID en dient de declaraties bij hun in.


Klachtenprocedure
Indien u niet tevreden bent over de verleende zorg, kunt u uw klacht eerst bespreken met de dietist. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici die de uitvoering van de klachtenregeling Paramedici als dienstverlening voor haar rekening neemt. De Nederlandse Vereniging Diëtisten (NVD) heeft zich aangesloten bij de klachtenregeling Paramedici voor vrijgevestigde diëtisten werkzaam in de eerste lijn.

Wilt u een klacht indienen dan kunt u dat doen via het digitale klachtenformulier op:

www.klachtenloketparamedici.nl

Zie:

Algemene Voorwaarden Studio-Lijn